torsdag 4 februari 2010

Vinterjobb 2008 - 2009 - värmare

Min båtplats på Springet är 2,5 meter bred, men har inga Y-bommar. Fjord 28 cs har en bredd av 3,05 meter. Inkräktade en del på grannplatsen, men han hade, som tur var tagit upp tidigt. När en fd arbetskompis tagit upp sin båt gick jag dit ock la mig mellan hans Y-bommar med aktern in. (jag frågade om lov först). Byggde en ställning och la en presenning över sittbrunnen och luckorna till salongen och akterruffen, så jag kunde gå obehindrat i båten under "tak".

Köpte en liten Webasto luftvärmare. En firma i Göteborg sålde värmare, monterings- och slangsats för vad bara en värmare brukar kosta. Att få en bra montering som uppfyller alla krav är inte lätt. Dels skall alla slangar va så korta som möjligt. Avgasslangen skall inte gå genom boutrymme. Värmaren bör va åtkomlig för service. Efter mycket funderande kom jag fram till att det bästa stället för utsläppet av avgasröret var längst i aktern. Att avgasslangen gick genom akterruffen fick jag bortse från. Dessvärre är ju det mesta i livet kompromisser och det går inte alltid att uppfylla alla krav. Värmaren monterades på skottet mot akterruffen i motorrummet.

Luckan över kvadranten i durken i akterruffen, var minimal. Hur man från varv/konstruktör sida trott att man skulle komma åt nått genom det hålet förstår jag inte. Jag skulle dra värmarens avgasslang i utrymmet under durken. Tog sticksågen och sågade med avhåll efter inredningen. Det blev ca 5 cm kvar runt om och ett ordentligt hål. Till ny lucka tog jag en 19 mm plywood och sågade till så att det gick att precis få ner den. Då det blev ett litet mellanrum mellan luckan och inredningen skruvade jag dit några tunna lister. Dessvärre upptäckte jag att det hade läckt in vatten och att den regel som durken vilade på i framkant var totalt rutten. Skruvade ur inredningen i akterruffen. Det är egentligen inte så många bitar. Bytte ut den ruttna regeln mot en av tryckimpregnerat virke.

Nu var det i alla fall enkelt att komma åt att dra avgasslangen.Passade också på att dra en slang med monterad bottengenomföring för en kommande elektrisk länspump. Vis av ett tidigare problem med baksug pga en för lågt monterat utlopp för en automatisk länspump, monterade jag både avgasröret för värmaren och utloppet för länspumpen högt och tom med en liten svanhals.

När jag borrade med hålsåg för att komma igenom aktern för avgasröret och länspumpsledning fick jag borra från två håll. Som tur var, är ju centrumborret lite längre, så det gick igenom. Det var 23 mm glasfiberlaminat i aktern. Det är visserligen där skrovhalvorna är ihopskarvade, men ändå. Det skall bli intressant att se hur tjockt skrovet är när jag så småningom byter bottengenomföringar.

Avgasslangen isolerades och en aluminiumslang för varmluft slitsades upp och träddes över isoleringen som skydd. Under sommaren hade jag heltäckningsmattan som utgör skrovbeklädnad hopsatt med stripes, men under vintern när värmaren går hela tiden har jag tagit bort mattan. Akterruffen har jag ju bara som förvaring vintertid. När jag skall renovera akterruffen, troligen nästa vinter, får jag försöka få till en snygg lösning.

I två av stuvfacken i sittbrunssargen, ett på SB och ett på BB, går det upp två luftslangar från motorrummet i vardera stuvfacket. Jag stoppade luftslangen för tilluft till värmaren i en av dem. Det är ju viktigt att tilluften är friskluft och inte blir påverkad av avgaserna. Enligt monteringsanvisningarna skall också förbränningsluften till värmaren tas i det fria, men efter rekommendationer från en firma som monterar värmare tog jag förbränningsluften i motorrummet. Där är det ju ändå ganska mycket tilluft utifrån.

Håltagningen för värmeslangarna tog betydligt längre tid än vad jag trott. Jag ville ju ha slangarna liggande där de låg skyddade och inte heller låg i vägen. Dvs där det nästan var omöjligt att komma åt och ta hål. Borrade och slipade med en Dremel med böjlig axel. Det gick åt en hel del slipstift. Hittade till slut ett slipstift, koniskt med coromant som fungerade mycket bra. Slipstiftet var inte billigt, men det kostade ändå bara ungefär hälften av vad jag redan hade lagt ut på andra typer av slipstift. Hade jag köpt det från början hade jag klarat mig med ett stift.

Drog också elledningar och bränsleledning och samordnade detta med dragning av andra ledningar som jag skulle utföra i samband med andra arbeten under vintern. La VP-rör, sådana som används av elektrikers för att dra ledningar i. Den gamla typen är ju hårda rör och de behövs ju inte klamras så tätt.

Från värmaren och fram till första förgreningen som finns under durken i främre delen av däcksalongen drog jag grövre slang, 90 mm i stället för 60 mm, för att minska motståndet i den långa slangen.

Monterade en växlingsventil så att jag kan välja enbart defroster eller enbart värme ut i båten eller en kombination av dessa. När det hela är klart skall jag kunna reglera ventilen med ett reglage vid den invändiga förarplatsen. Beställde lite extra detaljer för att få ihop systemet som jag ville ha det. När grejerna kom hade jag beställt en av delarna fel och en av delarna var felleverans. Jag fick i alla fall hop en fungerande, om ej hel klar anläggning. Men färdigställandet fick bestå tills nästa vinter. Då det blev en provisorisk hopkoppling blev det en aning rörigt. Kom så småningom på att jag skulle behålla den grövre dimensionen förbi utgreningarna som syns på bilden. Får beställa ny och större växelventil och lite andra kopplingar när det börjar dra ihop sig, men arbetet får anstå tills jag får monterat toatanken.

Att jag valde luftvärmare i första hand, var för att jag ville ha uttag vid vinrutan för defroster. Dessutom är det lite enklare och snabbare att montera än ett vattenburet system. Satte ett utblås för defrostern på vardera sidan och gick upp med slangarna i toaletten och garderoben.


Plåtslagarn tillverkade ett skydd av vitmålad aluminiumplåt som passade precis utanpå luftslangarna. Det blev både snyggt och bra. Det enda jag inte räknat med var handtaget till toalettdörren. Det som satt på insidan. Handtaget tog i skyddet över slangen och dörren gick inte att stänga. Att flytta slangen inåt gick inte pga skenan på vilket handfatet glider på. När jag försökte att stänga dörren blev det ett litet märke i plåten. Tog en hammare och knackande försiktigt in en inbuktning i plåten som till slut blev tillräckligt stor för att dörren skulle gå att stänga. I garderoben på BB-sida tyckte jag inte det var lika viktigt med heltäckande skydd som på toaletten, utan monterade bara skydd längst ner.

Monterade dykrör för bränslet i tanken. Det fanns en ledig plugg i dieseltanken som jag borrade hål i och gängade upp till dykledningens dimension. Dykledningen lät jag sluta ca 15 cm från botten. Dels suger värmaren förhoppningsvis inte till sig nån skit från tankens botten och dels kan den inte göra slut på all dieseln. Det kan ju va bra att ha kvar en del till motorn i värsta fall. Bränslelumpen sattes på ut mot BB skrovsidan. Enligt monteringsanvisningarna skall det inte va alltför lång ledning mellan tanken och pumpen.

Manöverreglagen satte jag i en skyddskåpa för ett instrument, som jag fått på båttillbehörsaffären. Kåpan satt på SB-sidan på skottet vid dörren från sittbrunnen och var egentligen skydd över manöverpaneln till autopiloten som satt på motsvarande sida i sittbrunnen. Där gick det, med en viss möda att komma upp från motorrummet med ledningarna. Det runda reglaget reglerar värmaren till och från och hur varmt det skall bli - i däckssalongen. Med knappen kan man välja om man vill ha värme, eller enbart köra med fläkten i värmaren för ventilation. Kan va bra stekheta dagar på sommaren.

En känselkropp för termostaten monterades på det förliga skottet mot toaletten. Ledningen går upp under skyddet till slangen på toaletten för defrostern.

Elanslutningen till värmaren gjordes på en liten extra säkringsplint som sitter i motorummet i direkt anslutning till det ena av förbrukningsgrupperna.

Pga att det blev miss i materialbeställningen blev jag inte klar med hela värmesystemet, men det får anstå till senare tillfälle. Det var i alla fall skönt att få lite värme ombord under det fortsatta vinterarbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar