torsdag 22 april 2010

Heidenstamsfyr, Fjuk

Har man problem med ryggen, så kan stillasittande sysselsättning i obekväma ställningar va förödande tex långa seglingsdagar. Likaså bilkörning. Hösten 2006 var vi på väg från ett besök i Gränna till Stockholm. Vi hade gott om tid och stannade därför i Vadstena, parkerade bilen i hamnen och tog en promenad. Utanför ett skärt reveterat hus på Sjögatan stod en skyllt.


Fjukahuset 
Detta hus var beläget på ögruppen FJUK, som består av tre små öar ca 15 km utanför Vadstenaviken.

På öarna fanns en fyr, fyrvaktare och en fast befolkning fram till början av 1900-talet. På den tiden fanns det också en skola på ön. Befolkningen livnärde sig på fiske och transporter på Vättern. Fjukahuset var då ett enplanshus och på taket fanns fyren som vägledde Vätternfararna.

År 1908 plockades huset ner och fraktades på isen till Vadstena och här sattes det upp på denna tomt i Kvarteret sjögården. Huset byggdes på med två våningar och hade sex st 2-rumslägenheter - idag består det av tre större lägenheter. Huset ägdes av Birgittasystrarna fram till 1980, då det övergick i annat ägande.

När vi kom tillbaka till hamnen kunde vi faktiskt se Fjuk. Inzomat med en inte allt för bra digital kamera.

 Fjuk består egentligen av tre öar, Jällen, Mellön och Skallen, belägna i Vättern  6,5 distansminuter från Vadstena och drygt 8 från Motala. De ligger längs en ca 600 meter lång linje och de två bredaste är ca 100 meter tvärsöver. 

När fyren byggdes 1852 uppfördes samtidigt också bostadshus och uthus. Fyren var ett 15 m högt åttakantigt, vitmålat, koniskt trätorn som ritades av Nils Gustaf von Heidenstam. Fyren var tvilling med Hjortens Uddes fyr i Vänern och av samma typ som den något högre fyren Malören i Bottenviken. Fjuk och Hjortens Udde behövdes då sjöfarten på de stora sjöarna hade ökat markant sedan man öppnade Göta Kanal 1832.

Fjuk bemannades med 2 man, tändes i september 1852, klassificerades som stillastående ledfyr och dess sken syntes 2-2½ mil vid klart väder. År 1887 utökades bemanningen till 3 personer och med familjemedlemmar bodde då 17 personer på den lilla ön. Rovoljelampan byttes år 1872 ut mot en envekig fotogenlampa  med föränderlig bränsleyta.

 År 1889 byggdes en lanternin på bostadshusets tak.  Den gamla fyren släcktes men revs inte förrän 1891.

År 1909 byggdes nuvarande 9,4 m höga betongfyr som automatiserades med AGA ljus. År 1977 ersattes AGA-utrustningen med elektronik och två solpaneler. 1909 då betongfyren byggdes, revs och borttransporterades alla hus. 

Öarna i Motalabukten bl.a Fjuk är natureservat. Turistbroschyr


År 1914 fick ön en ny invånare. Det var den så omtalade Erik Zetterblad, "Enslingen på Fjuk", 1884-1966

För Motalabor var enslingen på Fjuk en person de flesta kände till. Han blev närmast ett begrepp under sin tid som ensamboende på en av Vätterns fyröar. I drygt femtio år bodde han i en enkel bostad som han byggde själv. 1966 hittades han död i sin bostad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar