lördag 1 maj 2010

Färdigmuddrat

För varje gång jag kom ner till båten hade "mudderverket" avancerat allt längre utåt. Det var ju väldigt grunt ut till andra pontonbryggan och det var inte få kubikmetrar som grävdes upp från botten. Vattnet blev ganska grumligt, men det är väl inte så konstigt.


Ganska intressant att se hur "mudderverket" förflyttade sig. Man grävde och paddlade sig fram med grävmaskinsarmen och den stora planeringsskopan, samtidigt som en liten arbetsbåt med stor aktersnurra tryckte på i aktern.

När jag kom ner till hamnen på Valborgsmässoaftonen, var pråmar, grävmaskiner, containrar borta och rampen städad. Muddringsarbetet var avslutat. Bassängen och den grundaste delen av infarten har fått ett djup på 2,5 meter och det går att sjösätta båtar vid rampen igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar