onsdag 12 januari 2011

Högvatten

Var och jobbade på Thallatha en stund på förmiddagen. Det var ganska högt vattenstånd.

Jag har visserligen ett bra minne men kort, men så högt kan jag inte påminna mig att hon flutit under de två vintrar jag legat på min lånade vinterplats. 
När jag gick in och tittade på Smögens mätstation  var det bara +36 över årets medelvattenstånd. Jag trodde att det var mycket mer. Å andra sidan har det varit betydligt högre vattenstånd vid nått tillfälle. Kanske inte en meter högre än idag, men inte långt ifrån. Har nån bild på sjösättningsrampen längst in i hamnen, när vattnet stod över brygga. för ett par år sen  Hittade den inte just nu.Undrar hur det gått med förtöjningstamparna då, med tanke på hur sträckta de var idag.

I går, när denna bilden togs, var det några cm under medelvattenståndet.

Om det är 40 cm under medelvatten, står kölen på en sten, eller är det möjligtvis berget. När det muddrades  fjol våras försökte man även ta några tag på platsen, men man fick inte bort "stenen". 
Nu är det inte så farligt om Thallatha står på botten från och till. Platsen ligger mycket skyddad och det är aldrig nån sjögång som når in dit. Dessutom ligger ju isen i hamnen. 

En kväll i fjol vinter när jag var och jobbade i förpiken var det  ca 60 cm under medelvatten. Kölen stod på stenen och båte lutade kraftigt föröver. Hade glömt kameran hemma och försökte ta ett kort med mobiltelefonen. Det blev inte så bra, men man kan ju ana hur det såg ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar