måndag 16 augusti 2010

Riggtrim

Efter att tidigare monterat nytt förstag och ny akterstagsträckare med hanfot och två vantskruvar, var det dags att sätta ann riggen. Problemet tidigare var ju att det inte gick att få en ordentlig anspänning i förstaget pga det branta akterstaget och det flacka förstaget. Normalt är ju förhållandet tvärt om och det räcker att aktertaget är spänt till 15% av wirens brottshållfasthet för att förstaget skall få en anspänning på 20% av wirens brotthålfasthet som rekommenderas, bl.a av Seldens.På denna något tråkiga bild, där dessutom kamerans lins var något skitig och hastigt avtorkad, har jag markerat förstaget (rött), kutterstaget (orange) och akterstaget (gult). Det är ju nästan givet att om man överhuvudtaget kan få upp anspänningen av förstaget och kutterstaget till rekommenderat värde, så blir det en enorm spänning i akterstaget. Det var av den anledningen jag valt att göra två infästningspunkter i däcket och hanfot med var sin vantskruv. Med akterstagssträckaren, kan jag ha en ganska slak rigg normalt, men sätta ann vid behov.
För mätning av riggspänningen rekommenderas tumstocksmetoden.  Den finns beskriven i Selden´s "Råd och tipps" på sidan 29.  

I korthet går det till så här; 

Har kopierat det rakt av från ett tidigare inlägg i min blogg .


2 meters tumstock, gärna två stycken.
Tape.
Skjutmått.


När masten står som den skall i längs och sidled och vant och stag har skruvats åt för hand, ställer du en tvåmeters tumstock på det ena toppvantets ändstycke. Tumstocken tejpas fast i överkanten. Jag brukar  lägga en tape runt vantet en meter upp, vända på tejprullen  och lägga ett varv med den klisterfria sidan mot tumstocken så att den inte fastnar. Tejpar man bara fast tumstocken i överkant är det lite svårt att få den att hänga kvar. Sen spänner jag toppvanten växelvis, lika många varv på vart vant, tills avståndet mellan ändstycket och tumstocken blir 3 mm. Då är toppvantet spänt till 15% av sin brotthålfasthet, vilket gäller för Mastheadriggar. 1 mm motsvarar 5% på 19-trådig vajer, oavsett tjocklek.

När det gäller förstaget, som skall spännas 20% av sin brotthållfasthet, är det ju lite svårare om man har rulle med förstagprofil, viket de flesta har idag. Då får man mäta på akterstaget. Jag brukar låta tumstocken på toppvantet sitta kvar tills jag är helt klar och sätta en annan tumstock på akterstaget på liknande sätt. Eftersom vinkeln på förstag och akterstag är olika räcker det att spänna 15% av brotthålfastheten i akterstaget på normala båtar. Vid vissa tillfällen tex på kryss, vill man ha förstaget ännu hårdare spänt - upp till 40% av brotthållfastheten. Den högre spänningen fixar man med en akterstagssträckare.


Ett tipps från killarna på Seldéns var att skaffa sig ett digitalt sjutmått. Låta tumstocken sluta några mm ovanför ändstycket, mäta avståndet och nollställa sjutmåttet. Kollade på Biltema och det hade ett sånt skjutmått. Ett sån har jag skaffa mig.


Det finns ju riggspänningsmätare. Killarna från Seldén´s rekomenderade att man först trimmar riggen med "tumstocksmetoden" och sedan mäter med riggspänningsmätaren och noterar/markerar inställningen. Då har man ju möjlighet att kontrollmäta efterhand. Med tumstocksmetoden måste man börja från slak rigg.Eftersom jag skulle mäta på fyra stag och vant, lyxade jag till det och använde fyra tumstockar av plast. Jag visste ju att det inte skulle bli klart på en dag, och en trätumstock tål ju egentligen inte vatten. Monterade en tumstock enligt ovan på förstaget, kutterstaget, akterstaget och styrbords toppvant.  För att jag skulle slippa lossa akterstaget en gång till trädde jag först på hylsan som skall skydda skruven på akterstagssträckaren och tejpade upp den på akterstaget. Jag var tvungen att använda en trappstege för att nå upp och fästa tumstocken i dess överkant.

Sen började jag med att spänna in vantskruvarna på hanfoten på akterstaget. Drog den så att jag fick tre mm glipa mellan tumstocken och ändhylsan på akterstaget. Det motsvar ju 15% av brotthållfastheten. Kollade på för- och kutterstag och justerade med vantskruven på kutterstaget så att de var ungefär lika inpända 6-7% av brotthållfastheten för wiren.

Hade ju valt att gå ner en mm på förstaget till 7 mm av "snålhet". En rulle som klarade 8 mm kostade dubbelt så mycket som den jag köpt som "bara" klarade 7 mm. Dvs den rullen som klarade ett 8 mm stag kostade  ca 14 000 kr och den jag köpte ca 7 000 kr. De seglatser jag kommer att göra så klarar sig ett 7 mm förstag länge. Dessutom har jag ju satt dit ett kutterstag på 5 mm och det borde ju lasta va förstaget en del.

Det är möjligt att det är en fördel ur uppspänningsynpunkt att för- och kutterstaget var klenare.

Nedanstående uppgifter om  19-trådig wire´s brottshållfasthet har jag hämtat från Hjertmans katalog

          Diam    Brottgr       15%       20%      30%
Wire  5mm     2 200kg    330kg     440kg 

Wire  6mm     3 100kg 
Wire  7mm     4 300kg    645kg     860kg
Wire  8mm     5 600kg    840kg   1120kg    1680kgNär jag hade fått balans mellan förstaget och kutterstaget, var det bara att veva på akterstagsträckaren. Kollade spänningen vid 5 varv och 10 varv och sedan för varje varv. När jag vevat 16 varv på akterstagsträckaren var akterstaget uppspänt till 30% av brottshållfastheten. Förstaget och kutterstaget var  bägge uppspänt till ca 15%.

Det sägs att om man sätter infästningen till kutterstaget ca 5% av mastlängden från toppen, så behövs inga extra backstag. Däremot blir masten kraftigt  påverkad av inspänningen och krummar en hel del. För att den masten skulle va rak, var jag tvungen att sätta ann de aktre undervanten rejält. Jag satte undervanten så att masten krummar lite akteröver när jag tagit in 16 varv på akterstagsträckaren. Provsegling under hösten får visa hur det i verkligheten blir.


När man sätter ann riggen med sådana krafter som det är frågan om, är ju frågan om hur det påverkar skrovet. Mastfoten är ju stagad undertill av en stålkonstruktion, bestående av bl.a två stycken 50 mm stålrör, så det var jag inte orolig för. Den nya infästningen för akterstaget gav dock anledning till undran. Mätte med en mätsticka, som var 421 mm lång, från underkant på röstjärnsbygeln på varje sida och ner mot skrovet. I underkant på stickan ristade jag ett streck i glasfiberlaminatet. När jag spänt upp akterstaget till maxvärde kollade jag med stickan. Att det blivit nån skillnad kunde jag inte märka, i varje fall inte mer än 0,5 mm.


Skrovet är ju 23 mm tjockt i aktern. En del kommer nog från hopskarvningen av skrovet, men en del kan va från ihoplamineringen av skrov och däck. Jag har inte kollat. Det verkar i varje fall hålla. Jag får väll kollmäta även där efterhand.


Jag är i varje fall nöjd med resultatet. Allt är ju kompromisser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar