måndag 5 juli 2010

Seglarskola

Mitt äldsta barnbarn skulle gå på seglarskola under sommaren. Som föräldrar till yngre skolbarn är det inte alltid helt lätt att få alla tider och åtagande att gå ihop. Ett bra alternativ var ju att gå på seglarskola i Hunnebostrand på Sotefjordens segelsällskap. Då kunde ju mormor och morfar ta hand om barnen, medan föräldrarna hemma i Stockholm sparade en semestervecka.

Det ärevördiga segelsällskapet har sin verksamhet i en stor "sjöbod" på Lilla Gåsholmen vid Hunnebostrands småbåtshamn.

Det var ett förväntansfullt gäng som samlade vid klubbens lokaler på måndagsmorgonen.

Teorilektioner ingick som en viktig del.

Den praktiska delen börjad med att man plockade fram båtarna, gick igenom dess olika delar och riggade.

För en annans del är det ju alltid viktigt att hålla båten upp i vindögat, när man hissar storseglet. Väljer man bara rätt båttyp, optimistjolle tex, spelar sån "trams" ingen roll.

Hjälps man den åt går allt så mycket lättare.

Alla hjälptes åt för att sjösätta båtarna.

Snart låg båtarna vid pontonbryggan - segelklara.

SFS har ganska gott om unga instruktörer. Man delade  gänget i ett par grupper och de som seglade hade med sig en instruktör i båten till att börja med vad jag förstod.

Det var inte av elakhet som ledarna tog ut en och en och välte optimistjollen. Välta är ju lätt att göra för egen maskin om det piper i lite.

Att få upp båten på rätt köl igen är inte lika enkelt, och det ingår väl som en naturlig del på alla segelingskurser med jollar så att man får en viss träning i att vända båten på rätt köl. Bra att kunna - inte om, utan när man välter.

När man väl har fått båten på rätt köl, skall man ju ta sig upp i den igen. Inte det är heller helt enkelt. Så även det är bra att träna på. Sen skall den ju tömmas på vatten.

Det var ganska skapligt väder i stort sett hela veckan. Bara onsdagen bjöd på lite hårdare vindar. På Torsdagen var man på långsegling. Till Ramsvik och glasscaffet där.Avslutningsdagen på fredag var det kappsegling. Alla båtarna ligger sjösatta och klara. Emma seglar ut mot startplatsen.


Alldeles innan start kom en av sjöräddningssällskapets båtar och gick in i hamnen. Det kändes ju betryggande inför denna allra första kappsegling. Fältet blev ganska snart utspritt. Det är inte alltid så lätt att hitta rätt kryssvinkel.När kappseglingen var avslutad blev det korvgrillning på en av öarna strax utanför. Efter hemkommen från denna kulinariska övning lades båtarna på plats, det övriga materialet togs om hand och sen var det dags för diplomutdelning. En trevlig och lärorik vecka va till ända. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar